ViDict Plus - Thư viện từ điển tiếng Đức và tiếng Anh

Thư viện từ điển tiếng Đức với hơn 25 từ điển khác nhau. Tra cứu từ, cụm từ, từ đồng nghĩa và từ lóng cùng lúc với những từ điển mà bạn chọn ở cả ba ngôn ngữ Đức Anh Việt.

Google Play App Store

Chức năng

Tuỳ chỉnh kết quả hiển thị với một hoặc nhiều từ điển ở nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng lúc. Tất cả chức năng được đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và phản hồi từ người dùng suốt hơn 4 năm.

Đa từ điển

Lựa chọn phong phú từ 25 từ điển bao gồm từ điển đồng nghĩa, từ điển từ lóng, từ điển kỹ thuật ở cả ba ngôn ngữ Đức, Anh và Việt

Chia động

Đơn giản tra cứu 15000 động từ tiếng Đức ở các thì

Phát âm và hình ảnh minh hoạ

Kết quả tra cứu sẽ tường minh hơn với hình ảnh minh hoạ và phát âm của người bản xứ cho tiếng Anh và tiếng Đức

Phân tích thành ngữ, từ lóng

Bạn có thể lọc hầu tất cả thành ngữ, từ lóng từ văn bản chỉ mới một cú chạm tay nhẹ

Từ vựng theo chủ đề

Danh sách từ vựng thông dụng cho cuộc sống hàng ngày theo nhiều chủ đề

Chuyển đổi hình ảnh sang văn bản (chỉ có ở phiên bản Android)

Bạn có thể dễ dàng chuyển chụp đoạn văn bản từ sách báo và chuyển chúng sang dạng văn bản đề tra cứu thành ngữ, từ lóng.

Đa từ điển

Tra cứu từ, từ đồng nghĩa, cụm từ và thành ngữ ở 3 ngôn ngữ Đức, Anh và Việt.

 • Có 25 từ điển ở ba ngôn ngữ Đức, Anh và Việt cho bạn lựa chọn
 • Bạn có thể chọn từ điển và thứ tự hiển thị của các từ điển theo ý thích.
 • Với một lần tra cứu bạn sẽ có kết quả cùng lúc từ nhiều từ điển khác nhau. Tuyệt vời chưa?
 • Tra cứu tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Việt cùng lúc không cần chuyển đổi ngôn ngữ.

Chia động từ

Dễ dàng tra cứu hơn 15000 động từ tiếng Đức ở các thì.

Phát âm và hình minh hoạ

Kết quả tra cứu sẽ có hình minh hoạ và phát âm của người bản xứ.

 • Hơn 92000 từ tiếng Đức có phát âm
 • Hơn 85000 từ tiếng Anh có phát âm

Phân tích thành ngữ và từ lóng

Tự động lọc ra các thành ngữ và từ lóng trong văn bản với chỉ một cú chạm nhẹ.

Bạn có thể tự nhập văn bản, hoặc copy từ đâu đó hoặc chuyển đổi từ dạng hình ảnh sang dạng văn bản đề phân tích.

 • Tra cứu idioms, phrases ở tiếng Anh.
 • Tra cứu 'Redensarten' và 'Umgangsprachen' ở tiếng Đức.
 • Tất cả các từ của văn bản sẽ chuyển sang dạng nút, vì thế bạn có thể tra cứu nhanh tất cả các từ trong văn bản mà không cần tốn công nhập bằng tay từng từ.

Từ vựng theo chủ đề

Danh sách từ vựng thông dụng cho cuộc sống hàng ngày theo nhiều chủ đề.

 • Hơn 1271 từ tiếng Đức ở nhiều chủ đề khác nhau.
 • Hơn 1271 từ tiếng Anh ở nhiều chủ đề khác nhau.

Từ gợi ý cho từ vựng và cụm từ, thành ngữ

Không giống các từ điển khác, ViDict Plus cung cấp từ gợi ý của tất cả các từ điển mà bạn chọn cho cả cụm từ và từ lóng.

 • Từ gợi ý cho idioms, phrases ở tiếng Anh.
 • Từ gợi ý 'Redensarten' và 'Umgangsprachen' ở tiếng Đức.

Phản hồi

Chính sách bảo mật

Visowa built the ViDict Plus app as an Ad Supported app. This SERVICE is provided by Visowa at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at ViDict Plus unless otherwise defined in this Privacy Policy.


Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app


Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.